Często zadawane pytania co do opóźnień lub anulowania lotu

Często Zadawane Pytania

Co Claim Flights robi, czego nie mógłbym zrobić samodzielnie?

Często Zadawane Pytania

Co Claim Flights robi, czego nie mógłbym zrobić samodzielnie?

Claim Flights jest usługodawcą serwisowym, który ma na celu ułatwienie Państwu życia. W efekcie, kupują Państwo od nas święty spokój. Poprzez zatrudnienie Claim Flights, oszczędzają Państwo czas i wysiłek pokładany w pisanie kilku listów do linii lotniczych,, komunikowaniem się z różnymi stronami. Niwelują Państwo również ryzyko utraty wielu pieniędzy, w razie pozwania linii lotniczych do sądu i przegranej.

Ponadto Claim Flights mają dostęp do baz danych dotyczących opóźnionych lotów i innych bazach danych dotyczących ruchu lotniczego, danych pogodowych i informacyjnych, zarządzania flotą oraz baz danych prawnych dotyczących europejskich i krajowych przepisów dotyczących rozstrzygania sporów prawnych. Posiadamy wyspecjalizowaną wiedzę prawniczą, którą dzielimy się z prawnikiem, który podejmuje Państwa sprawę. Korzystając z tej wiedzy, zajmujemy się Państwa sprawami i tym samym zwiększamy szanse na uzyskanie odszkodowania.

Proces on-line pokazuje, że lot nie był opóźniany, ale aplikacja została kontynuowana – co to oznacza?

Oznacza to, że będziemy musieli się z Państwem skontaktować aby dowiedzieć się czy istnieje uzasadnienie do odszkodowania za opóźniony lot. Mogą wystąpić pewne szczególne okoliczności, na przykład jeśli samolot wyładowywał na czas, ale nie można było opuszczać samolotu przez wiele godzin, lub inne specjalne przypadki, które muszą być rozpatrzone indywidualnie.

Co to jest Gwarancja Jakości Claim Flights?

Jeśli nasz prawnik przegra w sądzie, ale wygrają Państwo tą samą sprawą z tymi samymi faktami z innym prawnikiem – albo ktoś, kto był z Państwem na pokładzie, wygra w sądzie – zapłacimy 100 euro.*

* Tylko wtedy, gdy mieliśmy taki sam poziom wiedzy, co konkurenci lub prawnik w chwili zakończenia sprawy, a wszystkie dokumenty zostały dostarczone. Główne wykluczenia obejmują upływ czasu i bankructwo linii lotniczych.

Ile muszę zapłacić za zatrudnienie prawników?

Nie ma kosztów związanych z zatrudnianiem prawników, ponieważ Claim Flights zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów. Jeżeli przegramy w sądzie, Claim Flights ponoszą pełny koszt.

Jak długo będzie trwała wypłata odszkodowania?

Czas trwania sprawy zależy od każdego indywidualnego przypadku. Mieliśmy przypadki, w których udało się nam osiągną sukces w ciągu kilku tygodni, a inne przypadki trwały ponad rok. Wyraźnie zależy to od polityki regulacyjnej linii lotniczych (chęć rozstrzygnięcia sporu) i sytuacji prawnej.

Może się również zdarzyć, że w pewnych sytuacjach będziemy musieli najpierw podjąć próbę testową. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić momentu, w którym Państwa wniosek zostanie rozstrzygnięty. Państwa wnioski są również ubezpieczone od mało prawdopodobnej sytuacji, w której nasza firma zbankrutuje. Regularnie informujemy Cię o stanie i przebiegu postępowania.

Jak uzyskać status mojego wniosku?

Gdy tylko pojawią się nowe informacje dotyczące Państwa wniosku, poinformujemy Państwa niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nie otrzymało Państwo żadnych nowych informacji, oznacza to, że na tym etapie procesu nie ma żadnych nowych zmian dotyczących Państwa roszczenia.

Czy mogę złożyć wniosek za inną osobę?

Tak, mogą Państwo złożyć wniosek za wszystkie osoby, które były częścią Państwa rezerwacji. Alternatywnie każda osoba objęta rezerwacją może również wypełnić formularz on-line.

Czy Claim Flights gwarantuje, że otrzymam odszkodowanie?

Claim Flights nie gwarantują otrzymania odszkodowania. Mogą Państwo jednak zawsze zapytać Claim Flights o opinię, jak najlepiej postępować, jeśli napotkają Państwo jakieś trudności w realizacji Państwa wniosku o odszkodowanie.

Jak długo wstecz można złożyć wniosek?

W Wielkiej Brytanii można żądać odszkodowania za loty w ciągu ostatnich 6 lat. W wielu innych krajach europejskich można żądać w okresie co najmniej 3 lat od daty rezerwacji. Czas zaczyna się liczyć pod koniec roku, w którym Państwo podróżowali: jeśli na przykład data rozpoczęcia lotu miała być 1 stycznia 2015 r., Mogą Państwo dochodzić odszkodowania do 31 grudnia 2018 r. – prawie 4 lata.

Co się dzieje, jeżeli linia lotnicza się z nami skontaktuje?

Jeżeli złożyli Państwo wniosek z Claim Flights i linia lotnicza kontaktuje się bezpośrednio z Państwem, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z Claim Flights. Mogą się z nami Państwo skontaktować e-mailem. Możliwe jest, że Claim Flights już rozpoczęło w Państwa imieniu procedurę prawną przeciwko liniom lotniczym i w konsekwencji musi pokryć jej koszty. Jeśli linia lotnicza zapłac bezpośrednio na Państwa konto, wyślemy Państwu fakturę z tytułu poniesionych kosztów, zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usług.

Zawsze kontaktuj się z Claim Flights, jeżeli linie lotnicze skontaktują się z Państwem osobiście, zanim zaakceptują Państwo jakąkolwiek ofertę z ich strony.

Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem?

Claim Flights wymagają kopii kilku dokumentów podróży (potwierdzenie rezerwacji, (elektroniczne) bilety, kartę pokładową), zanim będziemy mogli poprowadzić sprawę w Państwa imieniu. Możecie Państwo przesłać niezbędne dokumenty podczas wypełniania wniosku.

Overbooking co robić?

Mogą Państwo wnioskować o odszkodowanie finansowe za odmowę wejścia na pokład, jeśli lot zastępczy jest opóźniony o co najmniej dwie godziny. Należy postarać się o pisemny dowód, że odmówiono Państwu wejścia na pokład, może to być np. bilet na samolot zastępczy. Więcej informacji znajdziecie tutaj PRAWA PASAŻERÓW LINII LOTNICZYCH W UE.

Overbooking co to jest?

Jest to sprzedaż większej ilości biletów niż miejsc w samolocie. W wyniku tego możemy spotkać się z odmową wejścia na pokład.

Dlaczego linie lotnicze sprzedają więcej biletów?

Zakładane jest, że wszyscy pasażerowie nie pojawią się na odprawie. Aby zapewnić sobie,że wszystkie miejsca w samolocie będą zajęte przewoźnicy sprzedają więcej biletów niż miejsc w samolocie.

Odszkodowanie a usterka spowodowana zdrzeniem z ptakiem.

Zderzenie z ptakiem jest uznawane jako okoliczność nadzwyczajna, na którą linie lotnicze nie mają wpływu, odszkodwanie nam się nie należy.

Czy przysłuje nam odszkodwanie za odwołany lot z powodu pogody?

Niestety nie, linie lotnicze nie mają wpłwu na pogodę, odszkodowanie nam się nie należy.

Czy przesiadki zmieniają coś w kwestii tego, czy przysługuje odszkodowanie?

Przesiadki zmieniają wiele, jeżeli były zarezerwowane pod jednym numerem rezerwacji (jako jedna podróż), wtedy nawet gdy pierwszy lot spóźnił się mniej niż 3 godziny ale w rezultacie nie zdążyliśmy na przesiadkę, a w konsekwencji dotarliśmy do miejsca przeznaczenia z ponad 3 godzinnym opóźnieniem, możemy starać się o rekompensatę finansową.

Linia lotnicza odrzuciła wniosek o odszkodowanie. Co dalej?

Można zgłosić sprawę do sądu samemu lub z pomocą prawników z Claim Flights.

Linia lotnicza nie odpowiada na złożoną reklamację. Co dalej?

Jeżeli linia lotnicza nie odpowie w ciągu 30 dni, należy zgłosić skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jakie opłaty pobiera Claim Flights?

Skorzystanie z kalkulatora odszkodowania jak i złożenie samego wniosku jest bezpłatne. Jeżeli odszkodowanie nie zostanie przyznane nie poniosą Państwo żadnych kosztów.

Po uzyskanym odszkodowaniu Claim Flights pobiera procent z kwoty. Więcej informacji tutaj: NASZE USŁUGI

Jak zawrzeć umowę z Claim Flights?

Wystarczy złożyć wniosek o odszkodwanie na stronie Claim Flights.

W jakiej walucie otrzymam odszkodowanie?

Odszkodowania wypłacane są przez linie lotnicze w walucie Euro.

Których linii lotniczych dotyczy odszkodawanie?

Mogą Państwo ubiegać się o odszkodowanie od wszystkich linii lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej, odszkodowanie należy się również w sytuacji, gdy linia lotnicza nie jest zarejestrowana w Unii, ale wylot lub przylot ma miejsce w jednym z państw UE.

Których Państw dotyczy odszkodowanie?

Mogą Państwo wnosić o odszkodowanie za loty z dowolnego portu lotniczego znajdującego się w państwie członkowskim UE (z dowolnym przewoźnikiem lotniczym) lub przybywającym do państwa członkowskiego UE (z zarejestrowaną linią lotniczą UE) lub z Norwegii, Islandii lub Szwajcarii. Więcej informacji tutaj: PRAWA PASAŻERÓW LINII LOTNICZYCH

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie osobiście?

Oczywiście, wystarczy wysłać wniosek do linii lotniczych. Wzór takiego wniosku znajduje się tutaj: ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT WZÓR PISMA

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?

O odszkodowanie może ubiegać się ten, na kogo był bilet.

Przewoźnik nie odpowiada na moją reklamację. Po jakim czasie mogę złożyć skargę do Prezesa ULC?

Skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego można złożyć, jeśli od momentu złożenia reklamacji do przewoźnika lotniczego minęło 30 dni.

Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?

W Polsce roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku.

Kiedy odszkodowanie jest zmniejszone?

Państwa odszkodowanie będzie zmniejszone o 50%, jeżeli zaproponowano Państwu inny alternatywny lot i czas przylotu zastępczego samolotu nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu

  • o dwie godziny, w przypadku lotu do 1500 km
  • o trzy godziny, w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km
  • o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów

Czy ponoszę jakieś koszty przed uzyskaniem odszkodowania?

Przed uzyskaniem odszkodowania nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.

Czy w przypadku lotu z małymi dziećmi im też przysługuje odszkodowanie?

Oczywiście, Państwo jako rodzice i opiekunowie prawni występujecie w ich imieniu o odszkodowanie.

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie?

Linie lotnicze mają 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Jak trafi do mnie odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie dostarczone przelewem na Państwa konto.

W jakiej walucie otrzymam odszkodowanie?

Odszkodowanie przyznawane jest w walucie Euro.

Ile czasu ma przewoźnik na odpowiedź na złożoną reklamację?

30 dni od jej otrzymania.

Jak można sprawdzić czy samolot był opóźniony minimum 3 godziny?

Wystarczy wpisać datę i numer lotu do kalkulatora odszkodowania na naszej stronie:KALKULATOR ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT .

Mój lot został odwołany, ale linie lotnicze zaoferowały mi lot zastępczy, czy nadal mam szansę uzyskać odszkodowanie?

Tak, ale opóźnienie musi przekraczać dwie godziny. Jeśli został Państwu zaoferowany alternatywny lot, wysokość odszkodowania, jakie się Państwu należy, może zostać zmniejszone o 50%. Więcej informacji tutaj: PRAWA PASAŻERÓW LINII LOTNICZYCH

Nie zarezerwowałem lotu bezpośrednio u przwodnika, ale przez biuro podróży, czy mam prawo do odszkodowania?

Tak wystarczy posiadać jakiś dowód lotu np. kartę pokładowa, bilet lotniczy, kopia potwierdzenia rezerwacji na dany rejs.

Zgłosiłam rozszenie bezpośrednio do linii lotniczych, które odrzuciły mój wniosek. Czy mogę zgłosić wniosek jeszcze raz z pomocą Claim Flights?

Jak najbardziej można spróbować uzyskać odszkodowanie z pomocą Claim Flights.

Mój lot został odwołany, otrzymałem zwrot pieniędzy. Czy wciąż mogę złożyć wniosek?

Tak, nawet jeśli linia lotnicza zwróci pieniądze nadal można starać się o odszkodowanie za odwołany lot ( jeśli nie zostaliśmy poinformowani wcześniej niż 14 dni przed lotem).

Czy muszę być obywatelem Unii Europejskiej aby ubiegać się o odszkodowanie?

Nie trzeba być obywatelem UE, by móc starać się o odszkodowanie.

Jak oceniają nas klienci

Wybierz sposób reklamacji

Prawnik

M

Opłata od 30€ do 520€ + koszty rozprawy od 30€ do 358€

M

Ryzyko utraty pieniędzy, jeśli przegrasz sprawę

M

Spędzisz kilka godzin

M

Rezultat nieznany

ClaimFlights

N

Dodatkowe bazy danych i dowody prawne

N

Brak kosztów, pobieramy opłatę tylko jeżeli wygramy sprawę

N

Tylko dwie minuty Twojego czasu

N

Eksperci z wysoką oceną

Samemu

M

Niejasny wynik, wiele linii lotniczych ignoruje zgłoszenia klientów

M

Musisz poświęcić kilka godzin swojego czasu

M

Wysokie ryzyko kosztów

M

Sprawa może skończyć się w sądzie

Pomagamy w wielu językach-międzynarodowe strony ClaimFlights