Prawa pasażerów linii lotniczych - rozporządzenie WE 261/2004

Prawa Pasażerów Linii Lotniczych Unii Europejskiej

Pasażerowie linii lotniczych w Unii Europejskiej na podstawie regulacji 261/2004 mają prawo do żądania odszkodowania za opóźnienie ponad 3 godziny, za odwołanie bez wcześniejszego powiadomienia, a także za odmowę wejścia na pokład z powodu sprzedaży większej ilości biletów niż miejsc w samolocie.

Prawa pasażerów linii lotniczych Unii Europejskiej- rozporządzenie WE 261/2004

Pasażerowie linii lotniczych w Unii Europejskiej na podstawie regulacji 261/2004 mają prawo do żądania odszkodowania za opóźnienie ponad 3 godziny, za odwołanie bez wcześniejszego powiadomienia, a także za odmowę wejścia na pokład z powodu sprzedaży większej ilości biletów niż miejsc w samolocie.

Zgodnie z rozporządzeniem UE o prawach pasażerów (WE) nr 261/2004 linie lotnicze powinny wypłacać odszkodowania w momencie, gdy zakłócenia w locie były pod kontrolą, czy też można ich było uniknąć.

W przypadku opóźnień lub odwołań lotów pasażerowie mają prawo do odszkodowania, którego kwota zależy od odległości, czasu trwania opóźnienia i przyczyny.

Nie musisz być obywatelem państwa należącego do UE, aby ubiegać się o rekompensatę za opóźnienia lub odwoływanie lotów w ramach Europejskiego Prawa Pasażera UE 261. Rozporządzenie WE 261/2004 jest ważne dla wszystkich pasażerów, niezależnie od ich obywatelstwa.

Rozporządzenie dotyczy lotów:

 • ✔ z dowolnego portu lotniczego znajdującego się w państwie członkowskim UE z dowolną linią lotniczą
 • ✔ z linią lotniczą zarejestrowaną w Unii Europejskiej, a miejscem docelowym jest lotnisko w państwie członkowskim UE, w Norwegii lub Islandii.

Prawa pasażerów linii lotniczych UE na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 dotyczącego opóźnionych i odwołanych lotów

Rozporządzenie WE 261/2004 zostało ustanowione w 2004 roku i wprowadzone w życie w lutym 2005 roku. Reguluje ono wspólne unijne przepisy dotyczące rekompensaty za loty i pomocy dla pasażerów linii lotniczych w przypadku dużych opóźnień, odwołań i tzw. overbookingu.

Rozporządzenie UE 261/2004 zastąpiło rozporządzenie (EWG) nr 295/91 z lutego 1991 r. Stanowi ono, że pasażerowie lotów mają prawo do otrzymania od linii lotniczych rekompensaty finansowej w wysokości do 600 EUR za spowodowane niedogodności.

Linie lotnicze mogą tłumaczyć się nadzwyczajnymi okolicznościami, do których należą ekstremalne warunki pogodowe, klęski ży’wiołowe takie jak huragan, tsunami, erupcje wulkanów lub jakiekolwiek tzw. “akty boże”.

W takich przypadkach linia nadal jest odpowiedzialna za opiekę nad pasażerami do której masz prawo. Opieka ta polega na zapewnieniu np. posiłków i napojów, dwóch telefonów i zakwaterowania w hotelu. Możesz również mieć dodatkowe prawa na mocy Konwencji Montrealskiej lub Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA).

Prawa w związku z opóźnieniami lotu

Kiedy lot jest traktowany jako opóźniony?

Opóźnienie ma miejsce, jeśli lot odlatuje lub przybywa do miejsca docelowego później niż planowany czas.

Twoje prawa dotyczące opóźnionych lotów

Zgodnie z ustawą UE 261 pasażerowie mają prawo do ubiegania się o rekompensatę finansową od linii lotniczych, jeśli przylecieli ponad 3 godziny po planowanym czasie.

Wysokość rekompensaty wzrasta wraz z dystansem jaki musi pokonać samolot:

 • 250€ do 1500 km
 • 400€ od 1500 km do 3500 km
 • 600€ ponad 3500 km
Opóźnienie w przylocie Dystans Odszkodowanie
od 59 minut do 2 godzins dowolny dystans Brak
3 godziny lub więcej <= 1500 Km 250€
1500 – 3500 km 400€
>= 3500 km 600€

Prawa dotyczące odwołanych lotów

Co to jest odwołanie lotu?

Ma miejsce wtedy, gdy nie odbył się lot, który był wcześniej zaplanowany i na którym było zarezerwowane co najmniej jedno miejsce.

Jakie są prawa pasażerów, jeśli lot został odwołany?

Pasażerowie mają prawo do odszkodowania za odwołany lot, jeśli nie zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu.

Co jeśli zostanie zaoferowany Ci dodatkowy lot?

Możesz ubiegać się o rekompensatę finansową, jeśli lot był przekierowany lub lot alternatywny został opóźniony o ponad 2 godziny. Wysokość rekompensaty, do której masz prawo, może w takich przypadkach zostać zmniejszona o 50%.

Prawa w związku z odmową wejścia na pokład

Na czym polega overbooking?

Overbookingiem nazywa się sytuacje, kiedy nie masz pozwolenia na wejście na pokład samolotu pomimo potwierdzonej rezerwacji miejsca, a także przybycia na czas do odprawy.

Linie lotnicze odmawiają pasażerom wejścia na pokład w przypadku sprzedaży większej ilości biletów niż miejsc w samolocie. W takim przypadku albo mimowolnie odmawiają wejścia na pokład, albo dobrowolnie odmawiają przyjęcia na pokład. Nie ma rekompensaty, jeśli zgłosisz się na ochotnika do zwolnienia miejsca, przyjmując kupon lub podpisując umowę z przewoźnikiem.

Jakie są Twoje prawa w tej sytuacji?

W przypadku, gdy zaoferowano Ci lot zastępczy, który opóźnił się o 2 godziny lub więcej, przysługuje Ci odszkodowanie.

Jeśli zaoferowano Ci alternatywny lot, kwota odszkodowania, do którego masz prawo, może zostać zmniejszona o 50%, jeśli Twój czas przyjazdu nie przekracza zaplanowanego czasu przyjazdu: o 2 godziny (dla odległości poniżej 1500 km), o 3 godziny ( na odległości od 1500 km do 3500 km) lub ponad 3 godziny (dla odległości powyżej 3500 km).

Prawo do opieki i pomocy

W przypadku anulowania lotu, nadkompletu pasażerów lub opóźnień przekraczających 2 godziny na lotnisku odlotu, linie lotnicze są zobowiązane udzielić ci pomocy w następujący sposób:

 1. Posiłki i przekąski: powinny być rozsądne w odniesieniu do czasu opóźnień lub odwołań.
 2. Komunikacja: linia lotnicza powinna zapewniać co najmniej 2 połączenia telefoniczne,faks lub e-maile.
 3. Zakwaterowanie w hotelu: jeżeli przewidywany czas odlotu przypada co najmniej dzień po planowym czasie lub gdy pobyt staje się konieczny, linia lotnicza powinna zapewnić zakwaterowanie w hotelu i transport z lotniska.

Prawa do żądania rekompensaty

Poniżej przedstawiono warunki, jakie muszą być spełnione, kiedy chcesz ubiegać się o odszkodowanie:

 1. Lot powinien być opóźniony o więcej niż 3 godziny po przylocie
 2. Podróżowałeś w obrębie państw członkowskich UE lub wyleciałeś z lotniska w UE
 3. Musisz mieć rezerwację w linii lotniczej zarejestrowanej w UE lub linii lotniczej zgodnej z regułą EU 261, w przypadku lotów z kraju spoza UE, ale przybyłych do państw członkowskich UE
 4. Możesz ubiegać się o odszkodowanie nawet do 6 lat po odbytym locie, dotyczy to jednak tylko lotów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. W przypadku Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Francji i innych państw członkowskich UE obowiązuje okres od 2 do 3 lat. W Polsce niestety jest to tylko 1 rok.

Odszkodowanie przysługuje nie tylko obywatelom UE, ale także obywatelom spoza UE i ich rodzinom.

W tabeli poniżej przedstawiamy dokładnie punkt 2 i 3:

Miejsce wylotu i przylotu Linia lotnicza UE Linia lotnicza spoza UE
Z UE do UE Tak Tak
Z UE na zewnątrz UE Tak Tak
Spoza UE do UE Tak Nie
Spoza UE do kraju spoza UE Nie Nie

Prawa w związku z utraconym połączeniem

W przypadku utraty połączenia lotniczego, jeśli zarezerwowano całą podróż na jednym bilecie lotniczym, czas przybycia do miejsca docelowego jest tym, który służy do pomiaru opóźnienia lotu.

Dopóki loty są pod tym samym numerem rezerwacji, są one oceniane jako jeden lot. Jeśli zarezerwowałeś każdy lot osobno, nie przysługuje Ci prawo do odszkodowania, jeśli nie zdążyłeś z przesiadką w wyniku opóźnienia.

W dniu 7 maja 2013 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pasażerowie opóźnionego lotu (który doprowadzi Cię do postoju, a nie do miejsca docelowego) są objęci zakresem art. 3 rozporządzenia WE 261/2004. Mają prawo do otrzymania odszkodowania za opóźnienie lotu, jeśli spowoduje to, że dotrą do miejsca docelowego z opóźnieniem wynoszącym trzy godziny lub więcej.

W przypadku utraconych lotów łączonych z powodu opóźnień lub odwołań, przedstawiciele linii lotniczych powinni zaoferować pasażerom linii lotniczych:

 • pełny zwrot kosztów biletu lotniczego
 • lot powrotny do miejsca odlotu
 • przekierowanie na miejsce docelowe z najwcześniejszym dostępnym lotem lub wygodą dla pasażerów i dostępnością miejsc

Prawa dotyczące pakietów wakacyjnych

Rozporządzenie WE 261/2004 zapewnia ochronę pakietów wycieczkowych, pakietów turystycznych i pakietów wakacyjnych.

Dotyczy to wszystkich lub tych pakietów zakupionych w państwach członkowskich UE, mimo że podróż odbywa się do miejsca poza Unią Europejską.

Plan podróży powinien jasno określać miejsca docelowe, trasę i środek transportu samolotem, taksówką itp. Dane te są wiążące dla organizatora wycieczki.

Przed wycieczką; organizator wycieczki powinien poinformować pisemnie o czasie i miejscach międzylądowań i połączeń lotniczych.

Klient ma prawo do zmian w rezerwacji np. zmienić ją na inną osobę.

Linie lotnicze mogą zmienić cenę, jeśli jest ona zawarta w warunkach umowy.

Organizator wycieczki ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia warunków umowy.

Organizator wycieczek działa w imieniu pasażera i kontaktuje się z liniami lotniczymi, także prosi o odszkodowanie, jeśli wystąpi wypadek losowy.

Organizator powinien zaproponować pełny zwrot kosztów, który otrzymasz w ciągu 7 dni w gotówce, czeku lub elektronicznym przelewem bankowym. Możesz też otrzymać bilet na lot alternatywny do miejsca docelowego (według własnych oczekiwań lub przy najbliższej możliwości).

Jakie są nadzwyczajne okoliczności?

Nadzwyczajne okoliczności, nazywane również wyjątkowymi okolicznościami, to sytuacje, w których linie lotnicze nie są w stanie kontrolować zakłóceń lotu (opóźnień lub odwołań), nawet jeśli dany przez przewoźnika lotniczy podejmuje uzasadnione działania, aby temu zapobiec.

Kilka przykładów wyjątkowych okoliczności:

 1. Trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu, ekstremalna zła pogoda, tsunami itp.
 2. Strajk członka załogi, powodujący opóźnienia lotów z innymi liniami lotniczymi.
 3. Nieprzewidziany problem techniczny, taki jak ptak uderzający w silnik samolotu.
 4. Kraj przylotu jest w konflikcie np. politycznym.

W takich warunkach pasażerowie nie są uprawnieni do odszkodowania, ale linie lotnicze powinny nadal zapewniać pomoc i opiekę, jak wyjaśniono w rozdziale „Prawo do opieki i pomocy„.

Poniższa tabela zawiera przegląd różnych „nadzwyczajnych okoliczności”, które obejmują „akty boże”, uwalniające linię lotniczą od wypłacania rekompensaty.

  STRAJK AKTY BOŻE PROBLEMY TECHNICZNE
Nadzwyczajne okoliczności(odszkodowanie nie przysługuje Strajk jest uważany za wyjątkową okoliczność, której nie można uniknąć, a zatem nie można ubiegać się o odszkodowanie. Erupcje wulkanów, tsunami, huragany i grad są „aktami Boga” i dlatego nie masz prawa żądać odszkodowania. Są uważane za wyjątkowe okoliczności, jeżeli linie lotnicze nie mogły przewidzieć lub uniknąć problemu technicznego.
Sytuacje, w których możemy starać się o odszkodowanie Jeśli można uniknąć opóźnienia lotu i inne linie lotnicze mogą latać podczas strajku, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli linie lotnicze mogły tego uniknąć, na przykład prawidłowo czyszcząc pas startowy. Nie jest to wyjątkowa sytuacja, jeśli można tego uniknąć, na przykład przez złapanie ptaków, posiadanie części zapasowych..

Jak widać na podstawie powyższej tabelki może być to mylące, że w niektórych przypadkach ten sam powód może być postrzegany jako nadzwyczajna okoliczność, a w innych nie. Faktem jest, że istnieje bardzo mała granica, która może mieć wielki wpływ na wynik sprawy.

Ponadto wiele linii lotniczych zazwyczaj za powód opóźnienia podaje właśnie nadzwyczajne okoliczności, aby uniknąć wypłacenia odszkodowań.

Pasażer nie jest w stanie sprawdzić, czy powodem problemów z lotem był tzw. „Akt boży”, ponieważ nie ma on dostępu do bazy danych lotów, gdzie można zbadać prawdziwą przyczynę opóźnienia lub odwołania lotu. W niektórych przypadkach nawet firmy roszczeniowe mogą odrzucić wniosek, jeżeli problem był spowodowany nadzwyczajnymi okolicznościami.

Niezbędne kroki, które należy podjąć w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu

Musisz mieć pewność, że linia lotnicza nie może zarzucić Tobie, że nie byłeś przy bramkach lub nie chciałeś lecieć.

Jeśli Twój lot zostanie opóźniony lub anulowany, wykonaj następujące niezbędne czynności:

 • zostań na lotnisku i uważnie słuchaj ogłoszeń
 • spróbuj zebrać dowody (np. sfotografuj tablicę odlotów / przylotów)
 • przejdź przez odprawę na czas (tj. 2 godziny przed planowanym czasem odlotu Twojej podróży, aby linie lotnicze nie mogły stwierdzić, że Cię tam nie było)
 • zapytaj o przyczynę opóźnienia lub odwołania
 • w miarę możliwości wymieniaj się wizytówkami lub kontaktem z innymi współpasażerami, którzy mogą być świadkami tego, że tam byłeś.

W jaki sposób możemy pomóc ci uzyskać rekompensatę zgodnie z prawem obowiązującym w UE?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę na temat dochodzenia swoich praw w sprawie odszkodowania za opóźnienia lub odwołania lotów. W wielu przypadkach linie lotnicze wypłacają rekompensatę, po tym jak się z nimi skontaktujemy, nawet jeśli nie odpowiedziały na wniosek wysłany przez poszkodowanego pasażera.

Mamy ekspertów, którzy omawiają Twoją sprawę z linią lotniczą. Mają wiedzę na temat różnych spraw klientów dotyczących walki o odszkodowanie, co może pomóc uzyskać rekompensatę dla Ciebie.

Z powodzeniem uzyskaliśmy odszkodowanie dla wielu pokrzywdzonych pasażerów, którzy wcześniej sami nieskutecznie kontaktowali się z linią lotniczą.

W naszej bazie danych można znaleźć obszerny zbiór rozstrzygniętych spraw dotyczących odszkodowań, które z pewnością pomagą rzucić nieco światła na różne przypadki prawne. Współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, by mogli walczyć o Twoje prawa w sądzie.

Rozporządzenie UE dotyczące praw pasażerów linii lotniczych (WE) nr 261/2004 uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie do wysokości 600 EUR za opóźnienia dłuższe niż 3 godziny, odwołania lotów bez wcześniejszego poinformowania lub odmowy przyjęcia na pokład z powodu nadmiernej rezerwacji.

Jak oceniają nas klienci

Wybierz sposób reklamacji

Prawnik

M

Opłata od 30€ do 520€ + koszty rozprawy od 30€ do 358€

M

Ryzyko utraty pieniędzy, jeśli przegrasz sprawę

M

Spędzisz kilka godzin

M

Rezultat nieznany

ClaimFlights

N

Dodatkowe bazy danych i dowody prawne

N

Brak kosztów, pobieramy opłatę tylko jeżeli wygramy sprawę

N

Tylko dwie minuty Twojego czasu

N

Eksperci z wysoką oceną

Samemu

M

Niejasny wynik, wiele linii lotniczych ignoruje zgłoszenia klientów

M

Musisz poświęcić kilka godzin swojego czasu

M

Wysokie ryzyko kosztów

M

Sprawa może skończyć się w sądzie

Pomagamy w wielu językach-międzynarodowe strony ClaimFlights