Odszkodowanie za opóźnienie na lotnisku

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś 3-godzinnego opóźnienia lotu? Jeśli tak, to masz prawo poprosić o odszkodowanie zgodnie z zasadą WE 261. Kwota ta wynosi do 600 € na osobę.

Kwalifikowanie do rekompensaty:

1. W przypadku opóźnień

  • Lot powinien startować z lotniska UE (niezależnie od linii lotniczej: UE lub spoza UE) i jego opóźnienie na miejscu docelowym powinno przekraczać 3 godziny
  • Jeśli Twój lot był obsługiwany przez linię lotniczą zarejestrowaną w UE, masz prawo domagać się rekompensaty nawet, jeżeli jeden z portów lotniczych (przylotu lub odlotu) znajdował się poza państwem członkowskim UE.

2. W przypadku odwołania

  • Twój lot był zaplanowany z lotniska UE (niezależnie od linii lotniczej: UE lub spoza UE), a ty nie byłeś poinformowany o jego odwołaniu co najmniej 14 dni przed wylotem
  • Jeśli Twój lot był obsługiwany przez linię lotniczą UE, masz prawo domagać się, o rekompensaty, nawet jeżeli jeden z portów lotniczych (przylotu lub odlotu) znajdował się poza państwem członkowskim UE

3. W przypadku odmowy wejścia na pokład

  • Jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu, wbrew Twojej woli, z powodu zbyt dużej liczby rezerwacji miejsc w samolocie
  • Powinien to być lot obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE lub lotnisko wylotu powinno znajdować się w UE.

4. W przypadku utracenia lotu połączeniowego

  • Twój lot, powinien zostać zarezerwowany pod jednym numerem rezerwacji, jako jedna podróż
  • Opóźnienie na miejscu docelowym (końcowym) powinno wynosić co najmniej 3 godziny
Uwaga: Wniosek o rekompensatę, może zostać odrzucony, jeśli sytuacja nie mogła być kontrolowana przez przewoźnika i spowodowana była jakimikolwiek nadzwyczajnymi okolicznościami (takimi jak: zła pogoda, tsunami, atak terrorystyczny lub inne klęski żywiołowe)

Wykaz linii lotniczych, w przypadku których, możesz składać wniosek o rekompensatę w ramach Regulacji WE 261/2004

Jak oceniają nas klienci

Wybierz sposób reklamacji

Prawnik

Q
Opłata od 30€ do 520€ + koszty rozprawy od 30€ do 358€
Q
Ryzyko utraty pieniędzy, jeśli przegrasz sprawę
Q
Spędzisz kilka godzin
Q
Rezultat nieznany

Claim Flights

R
Dodatkowe bazy danych i dowody prawne
R
Brak kosztów, pobieramy opłatę tylko jeżeli wygramy sprawę
R
Tylko dwie minuty Twojego czasu
R
Eksperci z wysoką oceną

Samemu

Q
Niejasny wynik, wiele linii lotniczych ignoruje zgłoszenia klientów
Q
Musisz poświęcić kilka godzin swojego czasu
Q
Wysokie ryzyko kosztów
Q
Sprawa może skończyć się w sądzie

Pomagamy w wielu językach-międzynarodowe strony Claim Flights