Claim Flights GmbH Polityka prywatności | Ustawa o ochronie danych

Data Protection

Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.claimflights.pl. Zapewniamy najwyższe standardy ochrony prywatności, ochrony i bezpieczeństwa danych. Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest informowanie odwiedzających w sposób kompleksowy i przejrzysty o zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Zakres I Organ Odpowiedzialny

Niniejsza Polityka prywatności opisuje obsługę danych osobowych odwiedzających i użytkowników naszej strony internetowej. Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz inne krajowe przepisy dotyczące ochrony danych państw członkowskich, a także inne przepisy dotyczące ochrony danych to:

Claim Flights GmbH
Färberstr. 3a
78467 Konstanz
Niemcy
Email: [email protected]
Witryna: www.claimflights.de

Podstawy

Biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko różnego prawdopodobieństwa i dotkliwości dla praw i wolności osób fizycznych, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO.

Ponadto jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dane osobowe muszą być adekwatnie, stosowne oraz ograniczone do celów niezbędnych, w których są przetwarzane.
 • Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 • Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W odniesieniu do użytych terminów, np. „Dane osobowe” lub ich „przetwarzanie” odnosimy do definicji zgodnie z art. 4 RODO.

Gromadzenie I Przetwarzanie Danych Osobowych

Claim Flights GmbH pomaga pasażerom w egzekwowaniu ich praw wynikających z Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

lub zwrot cen biletów zgodnie z §§ 812, 631 (1), 649 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego (BGB) lub innymi przepisami lub prawami dotyczącymi praw pasażerów.

Podczas wykonywania naszych usług zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp. Podczas przetwarzania zamówień klientów, aby dochodzić roszczeń o odszkodowanie na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych, przetwarzanie zapytań od pasażerów, badanie roszczeń pasażerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko w przypadku uzyskania pozwolenia prawnego. Oznacza to w szczególności, że przetwarzanie danych jest konieczne lub wymagane prawem do wykonywania naszych usług kontraktowych lub do podejmowania kroków na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgoda użytkownika jest niezbędna, a także na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i operacją gospodarczą oraz bezpieczeństwem naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zwracamy uwagę, że podstawą prawną zezwoleń jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawa prawna przetwarzania danych w celu świadczenia naszych usług oraz umowa, której stroną jest podmiot danych lub w celu podjęcia kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu spełnienia naszego obowiązku prawnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO podstawą prawną przetwarzania dla celów naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

Przetwarzanie Danych W Celu Dostęu Do Stron Internetowych

Jeśli uzyskasz dostęp do naszej strony internetowej bez rejestracji lub dostarczania nam jakichkolwiek innych informacji („wykorzystanie informacyjne”), dane, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do serwera, na którym znajduje się zawartość, są automatycznie przetwarzane (tak zwane pliki dziennika). Są to zazwyczaj:

 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • nazwa pobranej strony internetowej
 • przesyłana objętość danych
 • powiadomienie o udanym transferze
 • używany system operacyjny
 • rodzaj i wersję używanej przeglądarki
 • URL strony odsyłającej (z której strony trafiłeś na naszą stronę)
 • data i godzina żądania serwera
 • wnioskujący dostawca
Zbieramy te informacje, co jest technicznie konieczne, abyśmy mogli zobaczyć naszą stronę internetową i zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Gromadzenie tych danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tylko w anonimowej formie zgromadzone dane nie pozwalają na wnioskowanie do konkretnych osób fizycznych. Nie ma połączenia z innymi danymi.

Zbieranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić prezentację naszej strony internetowej na twoim urządzeniu. Dlatego Twój adres IP musi być przechowywany na czas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie w plikach dziennika służy zapewnieniu funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej, a także zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dodatkowa pamięć jest wykonywana tylko wtedy, gdy wcześniej usunęliśmy lub wyalienowaliśmy twój adres IP, więc przypisanie danych do twojej osoby nie jest już możliwe. Zbieranie powyższych danych w celu udostępniania naszej strony internetowej i przechowywania tych danych w plikach dzienników jest niezbędne do działania naszej strony internetowej.

Ciasteczka

Używamy plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na nośniku pamięci urządzenia, na przykład na dysku twardym, oraz że jako ciało, które ustawia plik cookie, przekazują nam określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na twoje urządzenie. Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie zostały wyjaśnione poniżej.

Pliki cookie przechowywane w przeglądarce:

 • Transient cookie: Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania z przeglądarki do udostępnianej sesji. Pozwoli nam to rozpoznać urządzenie po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy tylko wylogujesz się lub zamkniesz przeglądarkę internetową.
 • Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Te pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą powyższych plików cookie służy do tego, aby oferta naszej strony internetowej była bardziej przyjazna i skuteczna. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia tych plików cookie. W szczególności niektóre funkcje naszej witryny wymagają, aby Twoja przeglądarka była identyfikowalna nawet po podziale strony.

Dane przetwarzane za pomocą plików cookie wymagane do zapewnienia funkcjonalności naszej witryny internetowej nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Jeśli chodzi o pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych, służą one poprawie jakości i przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej, jej zawartości i funkcji. Pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób strona internetowa, jakie funkcje i jak często są używane. Dzięki temu możemy nieustannie optymalizować naszą ofertę.

Do celów określonych powyżej, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Powyższe pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu i przekazywane przez niego na nasz serwer. W związku z tym można skonfigurować przetwarzanie danych i informacji za pomocą plików cookie. W ustawieniach przeglądarki można wprowadzić odpowiednie konfiguracje, na przykład za pomocą których można całkowicie odrzucić pliki cookie lub pliki cookie innych firm.

W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że może nie być możliwe prawidłowe korzystanie z wszystkich funkcji naszej witryny. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

Google Analytics

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dla celów statystycznych, korzystamy z usługi Google Analytics do analizy internetowej Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika. W celu zapewnienia ochrony danych adres IP użytkownika jest wycinany i zbierany anonimowo za pomocą funkcji „gat._anonymizeIp ()”. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować wykorzystanie naszej witryny i dostarczyć nam statystyki.

Dane przesłane w ramach Google Analytics z przeglądarki, w tym adres IP użytkownika, nie są powiązane z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Ponadto Google może zapobiec przejęciu danych generowanych przez pliki cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania i przetwarzania danych przez Google, zapoznaj się z Polityką prywatności Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Adwords

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), my jako klient Google AdWords używamy Śledzenia konwersji Google, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdWords umieszcza plik cookie na Twoim komputerze („plik cookie konwersji”), jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasły, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, łatwo wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w obszarze Preferencje użytkownika. Nie będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji o Google AdWords i Śledzeniu konwersji Google znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i umożliwia automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Podwójne Kliknięcie

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszych usług w rozumieniu Artykułu 6 (1) (f) RODO), korzystamy z usługi DoubleClick firmy Google firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Doubleclick firmy Google używa plików cookie do wyświetlania reklam, które są dla Ciebie istotne. Przeglądarka otrzyma pseudonim (numer identyfikacyjny), aby sprawdzić, które reklamy pojawiły się w przeglądarce i które reklamy zostały wyświetlone. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z pliku cookie DoubleClick umożliwia Google i stronom stowarzyszonym wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt w naszej lub innych witrynach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google w celu ich oceny na serwerze w USA i tam przechowywane.

Przekazywanie danych przez Google stronom trzecim odbywa się wyłącznie z powodu przepisów prawnych lub w przypadku zakontraktowanego przetwarzania danych. W żadnym przypadku Google nie dopasuje swoich danych do innych danych zebranych przez Google. Korzystając z naszych stron internetowych, zgadzasz się na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej, przetwarzanie danych i określonych celów.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszych stron internetowych. Możesz także zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą poniższego linku (https://www.google.com/settings / u / 0 / ads / anonymous? sig =ACi0TChtUT7eAdC639QpiVip _9gqyfwexzQTkWdvRxWY57jwvvTDL0n4BmGv2-8Uvx98zRmg4kpnOnvydmx-klekXsUB9RMZ2jb8gncztXwUpPzleZdnHcs) pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę przeglądarki w obszarze Rozszerzenie dezaktywacji DoubleClick.

Możesz również wyłączyć pliki cookie Doubleclick na stronie Digital Advertising Alliance pod następującym linkiem (http://www.aboutads.info/choices/).

Remarketing Google Analytics

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), korzystamy z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami między różnymi urządzeniami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie odbiorców promocyjnych utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane w oparciu o poprzednie użycie i zachowanie przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. Telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. Na tablecie lub komputerze) .

Gdy wyrazisz na to zgodę, Google włączy w tym celu Twoją historię przeglądania stron internetowych i aplikacji. Dzięki temu te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą pojawiać się na każdym urządzeniu, na które logujesz się przy użyciu swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera identyfikatory uwierzytelniane przez użytkowników Google, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć odbiorców dla promocji na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu na różnych urządzeniach / kierowania, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Aby uzyskać więcej informacji i politykę prywatności, zapoznaj się z Polityką prywatności Google dostępną pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Post Affiliate Pro

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) uczestniczymy w partnerskim programie „PostAffiliatePro” Jednostki Jakości, s.r.o. Tomanova 80 / c, SK-83107 Bratysława, Słowacja.

Jednostka ds. Jakości używa plików cookie do śledzenia pochodzenia zamówień generowanych przez łącza od naszych partnerów stowarzyszonych. Między innymi Jednostka ds. Jakości może rozpoznać, że kliknąłeś link partnera na stronie naszego partnera stowarzyszonego. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych jednostki jakości, zobacz Oświadczenie o prywatności jednostki ds. Jakości na stronie

https://www.postaffiliatepro.com/privacy-policy/

Jeśli chcesz sprzeciwić się ocenie zachowania użytkowników za pomocą plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub w ogóle.

Wtyczki Społecznościowe Facebook

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i funkcjonowaniem gospodarczym naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) portalu społecznościowego facebook.com , dostawca: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.

FacebookPlugins rozpoznają Cię poprzez logo Facebooka lub „Like-Button” („Like”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj:

https://developers.facebook.com/docs/plugins

Kiedy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku.

Te informacje (w tym adres IP) będą przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do swojego profilu na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład naciśnij przycisk „Lubię to” lub zostaw komentarz, informacja ta jest również przesyłana bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zapisana. Informacje będą również publikowane na Twoim profilu na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także Twoje prawa w tym zakresie i opcje ustawiania w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, aby Facebook bezpośrednio łączył dane zebrane za pośrednictwem naszej strony z twoim profilem na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebooka nawet za pomocą dodatków do przeglądarki.

Youtube

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), korzystamy z internetowego portalu wideo YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. , San Bruno, CA 94066, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną ze stron naszej witryny, która zawiera komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w twoim systemie informatycznym automatycznie spowoduje, że odpowiedni komponent YouTube pobierze reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/. W ramach tego technicznego procesu YouTube i Google są świadome, która podstrona odwiedzanej przez nas witryny.

Jeśli jesteś zalogowany w serwisie YouTube w tym samym czasie, YouTube rozpoznaje odwiedzając podstronę zawierającą film z YouTube, pod którą podstronę odwiedzasz. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i powiązane z Twoim kontem YouTube.

YouTube i Google zawsze będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, który odwiedziliście naszą stronę, jeśli jednocześnie zalogujesz się do YouTube w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikniesz film na YouTube, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, możesz zapobiec ich wylogowaniu z konta YouTube przed odwiedzenie naszej witryny.

Polityka prywatności YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, identyfikuje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez YouTube i Google.

Twitter Pluginy

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszych usług w rozumieniu Artykułu 6 (1) (f) RODO), korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) serwisu mikroblogowania Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.

Wtyczki są oznaczone logo Twitter, na przykład w postaci niebieskiego „ptaka na Twitterze”. Przegląd wtyczek Twittera i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Gdy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Twittera. Treść wtyczki jest przekazywana przez Twitter bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki integracji Twitter otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Twitterze lub nie jesteś zalogowany na Twitterze. Te informacje (w tym adres IP) są wysyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Twitter w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze, Twitter może natychmiast przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta na Twitterze. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Tweetuj”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Twittera i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane na Twoim koncie Twitter i wyświetlane tam Twoim kontaktom.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Twittera, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/en/privacy

Jeśli nie chcesz, aby Twitter bezpośrednio łączył dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej z Twoim kontem na Twitterze, musisz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Twittera nawet za pomocą dodatków do przeglądarki, np. Z blokerem skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

Google + Pluginy

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i funkcjonowaniem gospodarczym naszych usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej Google+, dostawcy : Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Wtyczki to np. na przyciskach ze znakiem „+1” rozpoznawalnym na białym lub kolorowym tle. Przegląd wtyczek Google i ich wyglądu można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/plugins

Gdy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Google. Treść wtyczki jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana z witryną. Integracja daje Google informację, że przeglądarka ma dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu w Google+ lub jesteś zalogowany w Google+. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany w Google+, Google może natychmiast powiązać Twoją wizytę z naszą witryną z Twoim profilem Google+. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „+1”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Google i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane w Google+ i wyświetlane tam Twoim kontaktom.

Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także Twoich praw i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli nie chcesz, aby firma Google natychmiastowo kojarzyła dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny z Twoim profilem w Google+, musisz wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej witryny. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Google nawet za pomocą dodatków do przeglądarki, np. z blokerem skryptu „NoScript” (http://noscript.net/).

Przetwarzanie Danych Poprzez Kontakt

Dane przechowywane są dobrowolnie przez użytkownika jako część kontaktu (np. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, treść wniosku itd.), O ile jest on objęty celem nawiązania kontaktu, w szczególności do dalszej korespondencji lub do obsługi istniejących lub przyszłych stosunków umownych między użytkownikiem a Claim Flights GmbH.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub w celu podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy. Dalsze przechowywanie nie będzie miało miejsca.

Przetwarzanie Danych Przez Rejestrację I Wykorzystanie Dostępu Do Internetu

Korzystanie z naszych usług wymaga rejestracji. W ramach rejestracji zbierane i przechowywane są następujące dane: numer lotu, data wylotu, data rejestracji, adres e-mail, hasło i nazwa użytkownika.

Dostęp do konta użytkownika wymaga wprowadzenia hasła. Do użytkownika należy wybór hasła spełniającego aktualne wymagania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo hasła wzrasta wraz ze wzrostem długości i użyciem specjalnych znaków i cyfr. Hasło musi być chronione przed dostępem osób trzecich.

Aby egzekwować swoje roszczenia i obsługiwać umowę, przetwarzane będą również następujące dane: imię, nazwisko, adres, dane konta.

Podstawą prawną jest istniejący stosunek umowny (art. 6 ust. 1 lit. b) OROD).

Przesyłanie Na Strony Trzecie; Przetwarzanie W Państwach Trzecich

Dane osobowe są przekazywane stronom trzecim wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi oraz z powodu odpowiednich środków prawnych, technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Przekazujemy dane użytkowników stronom trzecim wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub jeżeli jest to oparte na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest ono wymagane do celów umownych lub realizacja środków przedumownych lub opiera się na uzasadnionych interesach dotyczących ekonomicznego i skutecznego działania naszej działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dotyczy to w szczególności złożenia wniosku do linii lotniczej (i koniecznego przekazania danych), przekazania danych prawnikowi do reprezentacji w sądzie (pełnomocnictwo, dane osobowe, dane lotu), w tym przekazanie danych adwokatowi reprezentującemu kontrahenta lub przekazanie danych do kompetentnych osób w kontekście postępowania egzekucyjnego lub arbitrażowego, lub firmom technologicznym w zakresie przetwarzania i dostarczania systemów i technologii w celu ulepszenia naszych produktów i usług. W takich przypadkach udostępnimy niezbędne informacje. Usługodawcy mogą otrzymywać jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług. Nie udostępniamy informacji umożliwiających identyfikację osób stronom trzecim w celu wykorzystania ich w celu sprzedaży swoich produktów lub usług naszym klientom. Jeśli nie chcesz udostępniać swoich danych osobowych tym firmom, możesz zawsze skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: [email protected]

Informacje, Ustawienia, Usuwanie, Prawo Do Wycofania

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o twoich przechowywanych danych osobowych i kopii tych danych, prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych, prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących ciebie, o ile nie ma obowiązku zachowania legalności, w stosownych przypadkach, prawa do przenoszenia danych.

Ponadto masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco wpływa na Ciebie, chyba że decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą i Claim Flights GmbH lub jest to dozwolone prawem lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Ponadto użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, w tym profilowania w oparciu o te przepisy, a także w przypadku akceptacji niezgodnych z prawem przetwarzanie danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik może wycofać każdą udzieloną nam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

W celu skorzystania z prawa do zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania się, a także do dochodzenia praw określonych powyżej, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: [email protected] lub w jakikolwiek inny i łatwiejszy sposób (pocztą, faks):

Adres pocztowy:

Claim Flights GmbH
Färberstr. 3a
78467 Konstanz
Niemcy

Szyfrowanie Ssl

Ta witryna używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak żądania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL, dane, które nam przesyłasz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Zmiany W Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, z przyszłym skutkiem. Aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie internetowej.

Wybierz sposób reklamacji

Prawnik

M

Opłata od 30€ do 520€ + koszty rozprawy od 30€ do 358€

M

Ryzyko utraty pieniędzy, jeśli przegrasz sprawę

M

Spędzisz kilka godzin

M

Rezultat nieznany

ClaimFlights

N

Dodatkowe bazy danych i dowody prawne

N

Brak kosztów, pobieramy opłatę tylko jeżeli wygramy sprawę

N

Tylko dwie minuty Twojego czasu

N

Eksperci z wysoką oceną

Samemu

M

Niejasny wynik, wiele linii lotniczych ignoruje zgłoszenia klientów

M

Musisz poświęcić kilka godzin swojego czasu

M

Wysokie ryzyko kosztów

M

Sprawa może skończyć się w sądzie

Pomagamy w wielu językach-międzynarodowe strony ClaimFlights