Ubezpieczenie podróżne: wszystko, co musisz wiedzieć - ClaimFlights

Ubezpieczenie podróżne: wszystko, co musisz wiedzieć

lis 23, 2019

Jeżeli wybieramy się w podróż warto zabezpieczyć się na wypadek choroby, czy innej sytuacji wymagającej skorzystania z pomocy służby zdrowia danego państwa. W tym celu możemy skorzystać z ofert firm ubezpieczeniowych wykupując polisę turystyczna. W poniższym tekście przedstawimy szczegóły dotyczące ubezpieczenia podróżnego

Ubezpieczenie podróżne oferowane przez firmy ubezpieczające

Polisa turystyczna zapewnia pokrycie kosztów leczenia, ale w jej zakres może również wchodzić ochrona bagażu i sprzętu sportowego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW), a także szeroki zakres usług Assistance (ASS).

Podamy teraz zakres ubezpieczenia podróżnego przykładowych firm ubezpieczeniowych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia pierwszej firmy:

Koszty leczenia i assistance
Ubezpieczenie obejmuje:

 • organizację oraz pokrycie kosztów leczenia i pomocy assistance w związku z nagłym
 • zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
  niezbędną pomoc medyczną taką jak: leczenie w szpitalu, organizację transportu ze szpitala do miejsca zakwaterowania, a nawet do miejsca zamieszkania, całodobową Pomoc Centrum Alarmowego
 • poszukiwania i ratownictwo w trudnych warunkach podczas wypadków w górach czy na morzu
 • zakres może być rozszerzony o ubezpieczenie w przypadku szkody poniesionej np. w wyniku ataku terrorystycznego, uprawiania sportów ekstremalnych

Ubezpieczenie to dzieli się na trzy warianty:

 • podstawowy: suma ubezpieczenia 100 000 zł
 • rozszerzony:suma ubezpieczenia 200 000 zł
 • pełny: suma ubezpieczenia 500 000 zł

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • dostępne w wariancie rozszerzonym (20 000 zł) i pełnym (30 000 zł)
 • zakresem obejmuje zgon lub następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w podróży
 • w wariancie pełnym mamy zapewnioną organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce w przypadku kontynuacji leczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Dostępne jest w wariancie rozszerzonym i pełnym.

Uwzględnia odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego

Ubezpieczenie bagażu

Obejmuje ono utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu. Suma ubezpieczenia dla bagażu wynosi wariancie pełnym 5000 zł, a rozszerzonym 2000zł.

Ubezpieczenie w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym obowiązuje na terenie wszystkich państw z wyjątkiem USA, Kanady, Chin i Japonii. Aby mieć zapewnioną opiekę w tych państwach, musimy wybrać wariant pełny.

Powyższe informacje pochodzą z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia firmy Ergo Hestia

Ubezpieczenie turystyczne innej przykładowej firmy dzieli się na:

 • Podstawowe (strefa 1 i 2)
 • Dodatkowe ( po opłaceniu dodatkowej składki)

Podział na strefy przedstawia się następująco:

 • Strefa 1: terytoria państw europejskich wraz z Cyprem, Egiptem, Izraelem, Tunezją, Turcją oraz Wyspami Kanaryjskimi
 • Strefa 2: terytorium całego świata
 • Strefa 3: terytorium RP

Zakres podstawowy obejmuje:

1. Koszty leczenia w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nieszczęśliwego wypadku

2. Assistance Standard w zakresie:

 • doraźna pomoc medyczna
 • transport Ubezpieczonego
 • wcześniejszy powrót Ubezpieczonego
 • pomoc prawna
 • odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów
 • poszukiwanie i ratownictwo

3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków tylko dla strefy 3 w przypadku:

 • śmierci ubezpieczonego
 • stałego uszczerbku na zdrowiu

Zakres dodatkowy zawiera:

1. Assistance Super zapewniający:

 • powrót osób bliskich Ubezpieczonego
 • przedłużenie ochrony o 48h
 • kontynuację podróży
 • opiekę nad nieletnimi dziećmi
 • zastępczego kierowcę
 • odwiedziny osoby bliskiej
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • prewencyjne poszukiwanie i ratownictwo
 • pomoc finansową
 • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
 • tłumacza
 • pokrycie kosztów opóźnienia/odwołania lotu

2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • śmierci ubezpieczonego
 • stałego uszczerbku na zdrowiu
 • koszty leczenia następstw wypadków w strefie 3

3. Odpowiedzialność cywilną

4. Ubezpieczenie bagażu podręcznego i opóźnienia jego dostarczenia

5. Kontynuację leczenia powypadkowego w RP

6. SKI PLUS

Po opłaceniu dodatkowych składek umowa może być rozszerzona o szkody poniesione w wyniku:

a) amatorskiego uprawiania sportów
b) wyczynowego uprawiania sportów
c) uprawiania sportów ekstremalnych
d) wykonywania pracy za granicą
e) działań wojennych lub zaistnienia stanu wyjątkowego
f) następstw chorób przewlekłych

Powyższe warunki dotyczą ubezpieczenia podróżnego WARTA

Bardzo łatwo uzyskać ubezpieczenie turystyczne online. Wystarczy wejść na stronę wybranej firmy, przejść przez kilka kroków procedury i dokonać płatności.

Ubezpieczenie zapewnione przez biuro podróży

Wycieczki organizowane przez biura podróży są najwygodniejszą sposobem zaplanowania wakacji. Nie musimy się o nic martwić, a jedynie wybrać wycieczkę z wielu ofert. Biuro podróży zapewnia również ubezpieczenie turystyczne.

Do obowiązków biura należy ochrona uczestników w zakresie pokrycia kosztów leczenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy takie ubezpieczenie jest wystarczające? Otóż nie. Polisa biura podróży zawiera niewielką sumę ubezpieczenia, która w większości przypadków byłaby zbyt mała. Warto więc zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ

Jeżeli wybierasz się w podróż po państwach należących do Unii Europejskiej, dobrym rozwiązaniem, aby mieć zapewnioną opiekę zdrowotną jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak podaje strona Narodowego Funuduszu Zdrowia, potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie kraju członkowskiego UE. Należy dodać, że zakres udzielonej nam pomocy na podstawie karty zależy od kraju, w którym spędzamy wakacje.

Jak zdobyć EKUZ?

1. Należy wypełnić wniosek dostępny pod linkiem: wniosek

2. Wypełniony wniosek należy:

 • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ lub
 • wysłać pocztą lub faksem do oddziału wojewódzkiego lub jednej z delegatur NFZ lub
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP lub
 • złożyć osobiście w oddziale wojewódzkim lub w jednej z delegatur NFZ.

3. Odbierz wniosek:

 • Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ lub
 • Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres” lub
 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek

Okres ważności karty zależy od wielu czynników, przykładowo 18 miesięcy dla osób ubezpieczonych zatrudnionych.

Więcej informacji na temat karty znajdziecie tutaj https://www.ekuz.nfz.gov.pl/.

Polskie firmy ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres ubezpieczeń turystycznych. Warto posiadać dodatkową polisę, bo nigdy nie wiemy co może się wydarzyć, a dzięki niej będziemy czuli się bezpiecznie i nie będziemy musieli się martwić, że zostaniemy pozostawieni sami sobie w wyniku przykrej sytuacji podczas urlopu.

Jeśli Twój lot opóźnia się o więcej niż 3 godziny lub został odwołany, możesz być uprawniony do odszkodowania do kwoty 600 EUR, na podstawie zasady UE 261.

Sprawdź za darmo

Oferujemy usługi „Bez wygranej - bez opłat”, więc roszczenie jest wolne od ryzyka!

Travel bag

Opóźniony lot?

Za opóźnienie lotu ponad 3 godziny, możesz ubiegać się o odszkodowanie nawet do 600€ zgodnie z WE 261/2004.

Czytaj dalej

Podróż Samolotem na Lotnisko

Odwołany lot?

Jeśli lot został odwołany bez wcześniejszego powiadomienia (14 dni i mniej), może przysługiwać Ci odszkodowanie na mocy prawa UE.

Czytaj dalej

Udostępnianie kodu

Odmowa wejścia na pokład?

Posiadasz również prawo do odszkodowania, jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład z powodu przepełnionego lotu.

Czytaj dalej

Taktyki radzenia sobie z turbulencjami

Taktyki radzenia sobie z turbulencjami: strategie, aby pozostać spokojnym i zrelaksowanym Turbulencja jest nieuniknionym wyzwaniem, któremu muszą stawić czoła piloci i pasażerowie. Odnosi się do nieprzewidywalnych i chaotycznych ruchów...

Otrzymaj rekompensatę za zagubiony bagaż.

Zagubiony bagaż: Co zrobić, jeśli twoje walizki nie dotrą z tobą Podróżowanie może być radosnym i wzbogacającym doświadczeniem, ale czasami nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jednym z takich utrudnień, które mogą wpłynąć na Twoje plany...

Pomagamy w wielu językach-międzynarodowe strony ClaimFlights